Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaSlovenská sporiteľňa
Názov produktuOsobný účet EXCLUSIVE
Mesačný poplatok za účet / balík služieb8.9 €
Poplatok za balík po zľave

0,00 €

Podmienky získania zľavy z ceny balíka Zľava z poplatku vo výške 100% s programom Výhodný súčet
• ak zrealizujete v sledovanom období súčasne:
   - bezhotovostné platby kartou, mobilom alebo hodinkami vo výške min. 400 €
   - min. 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso)
   -
min. 1 platba na sporenie aspoň vo výške minimálnej sumy sporenia
alebo
• ak vaše klienta dosiahnu za sledované obdobie min. 30 000 EUR
alebo

• ak máte súčasne vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočníte k tomuto účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií - výbery a platby kartou.  

Ak máte viacero rovnakých Osobných účtov Exclusive v SLSP stačí, ak podmienky na získanie zľavy splníte na jednom z nich. Zľavu vám banka prizná aj na ostatné účty.
Úroková sadzba v % p.a. 0,00%
Poznámka Balík zahŕňa aj:
- neobmedzený počet zmien a zrušení trvalých príkazov na úhradu a súhlasov s inkasom cez Elektronické služby;
- neobmedzený počet výberov hotovosti v bankomate inej banky v SR a v krajinách EHP v mene EUR;
- služby Elektronického bankovníctva a Mobilbanking;
- znovuvytlačenie PIN kódu;
- prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia;
- zmena limitov platobnej karty (cez IB, v pobočke a cez Sporotel);
- účet sporenia;
- služba  Odmena+ Možnosti využitia tejto služby banka poskytuje na svojej web stránke,
- možnosť požiadať o účet online,
- SMS služby (notifikácie o platbách a výberoch kartou v zahraničí a nezrealizovaných platbách z účtu)/Push správy/Email správy
Za poplatok 2 eurá si môžete aktivovať SMS služby Extra.
 
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty embosovaná VISA Classic / MasterCard Mass, po odmietnutí embosovanej karty má nárok na bezplatné vydanie elektronickej karty VISA / Maestro
50% zľava z poplatku za MasterCard World
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky

neobmedzene

Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorázových platieb na pobočke

0

Počet jednorázových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov a inkás

neobmedzene

Počet výberov z bankomatov cudzej banky

neobmedzene

Povolené prečerpanie

na požiadanie

Výpisy elektronicky

áno

Výpisy poštou

áno, za poplatok

Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 3,00 € (pri vklade na vlastný účet)
6,00 € (ak vkladáte na cudzí účet)
Výber hotovosti na pobočke 6,00 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,20 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 2,50 €
Došlá platba 0,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 5,00 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,20 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia 0,20 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 5,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB 0,50 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 €
Mesačný výpis 0,00 € - elektronicky
1,00 € - poštou
Sadzobník platný od1.6.2020
Úrokové sadzby platné od1.1.2016