Zľava z poplatku vo výške 100% s programom Výhodný súčet
• ak zrealizujete v sledovanom období súčasne:
   - bezhotovostné platby kartou vo výške min. 400 €
   - min. 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso)
   -
min. 1 platba na sporenie aspoň vo výške minimálnej sumy sporenia
alebo
• ak aktíva klienta dosiahnu za sledované obdobie min. 30 000 EUR
alebo

• ak má klient súčasne vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočnil k tomuto účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií - výbery a platby kartou.  

Zľava z poplatku vo výške 50% s programom Výhodný súčet
bezhotovostné platby kartou vo výške min. 200 €
• min. 3 pravidelné platby
• min. 1 platba na sporenie aspoň vo výške minimálnej sumy sporenia

Ak máte viacero rovnakých Osobných účtov Exclusive v SLSP stačí, ak podmienky na získanie zľavy splníte na jednom z nich. Zľavu vám banka prizná aj na ostatné účty.