Privatbanka

EUR
Mena Privatbanka PROFIT Konto úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
1000- 0,80% 0,95% 1,05% 1,15% 1,20%
R - rok
Tento produkt banka predáva len cez externé siete.
Platné od: 23.6.2020