Privátne bankovníctvo

Andrej Zaťko
 • 29.09.2011 - Čo sa skrýva za názvom concierge služby? 
  30.09.2011 - Nefinančné aktivity v oblasti cestovania, nakupovania, strávenia voľného času, či asistentských služieb, kde našich klientov zastupujeme na aukciách, či ich sprevádzame na svadobných cestách, na ktorých zabezpečíme dokonalý servis. 
 • 29.09.2011 - Poskytuje banka klientovi aj iné ako finančné služby? 
  30.09.2011 - Áno. Najčastejšie sú to služby štrukturovania majetku, daňového a právneho poradenstva a služby concierge, ktorá zabezpečuje súkromné aktivity klienta. Tieto služba väčšinou banky outsourcujú. 
 • 28.09.2011 - Aké poplatky platí klient za služby privátneho bankára? 
  29.09.2011 - Veľmi sa to líši. Banka je podnikateľský subjekt ako každý iný a všetko, čo robí, podniká pre zisk.
  Buď si klient platí priamo nejaký poplatok alebo platí poplatky za jednotlivé služby – napríklad za správu portfólia, alebo špecializované poradenstvo. Štandardom ale býva, že klienti privátneho bankovníctva sú oprostení od bežných poplatkov.
   
 • 28.09.2011 - Komunikuje klient s jedným pracovníkom banky či s viacerými odborníkmi? 
  29.09.2011 - Väčšinu základných služieb vyrieši klient s jedným človekom. Privátny bankár je preň protistranou, pretože zastáva všetky oddelenia banky. Avšak pri zložitejších investičných schémach alebo pre oblasť multigeneračnej správy majetku býva pri stretnutiach aj špecialista. 
 • 26.09.2011 - Má privátny klient aj nárok na nejaké zľavy či bonusy mimo bankových služieb? 
  27.09.2011 - Áno, samozrejme. V rámci komplexnosti poskytovaných služieb sa im vždy snažíme aj v nebankových službách urobiť nejaké výhody. Je to väčšinou o vzťahu a kontaktoch, pretože klienti jednak skôr ocenia výhody, ktoré sa nedajú tak ľahko kúpiť. Napríklad vybavenie parkovacieho státia pre jachtu nie je tak o peniazoch, ako o kontaktoch. 
 • 26.09.2011 - Ako sú chránené klientove osobné údaje? 
  27.09.2011 - Banka zo zákona podlieha bankovému tajomstvu, ktoré veľmi rešpektujeme a striktne ho dodržujeme, pričom pri privátnych klientoch je to až nadštandardné dodržiavanie jeho súkromia a osobných údajov. 
 • 20.09.2011 - Čo klientovi banka ponúkne ak chce komplexnú správu portfólia? 
  21.09.2011 - Banka ponúka viacero možností komplexnej správy klientovho portfólia, z ktorých si následne vyberá sám. Ponúkame tri druhy správy portfólia:
  - Na mandát – klient zverí peniaze banke a banka ich sama investuje, pričom klient do jej rozhodnutí vôbec nezasahuje
  - V rámci správy portfólia banky klient jej rozhodnutia obmedzí a dopredu si dohodne okruh na investovanie
  - Klient aktívne s bankou spolupracuje pri investovaní a všetko schvaľuje

  3 typy stratégií:
  - Konzervatívna stratégia – nízke riziko, nižší potenciálny výnos
  - Balancovaná stratégia - stredné riziko, stredný potenciálny výnos
  - Dynamická stratégia - vysoké riziko, vysoký potenciálny výnos
   
 • 20.09.2011 - Majú klienti záujem o vkladové produkty, ak dokážu viac zarobiť na investičných produktoch? 
  21.09.2011 - Majú, pri investíciách je vždy dôležitý pomer rizika a výnosu, pričom platí základný vzorec – čím vyššie riziko, tým vyšší výnos. Najvhodnejšou ochranou, ktorú neustále svojim klientom odporúčame, je diverzifikácia investície. 
 • 19.09.2011 - Do akých produktov najčastejšie investujú vaši klienti a podieľa sa na ich investíciách a teda aj riziku aj privátna banka? 
  19.09.2011 - Klientom odporúčame to, do čoho investujeme my sami, alebo by sme investovali.
  Naši klienti najčastejšie investujú do nasledovných produktov:
  - Private equity investície = zmenkové alebo dlhopisové produkty, ktorými sa financujú rozličné projekty
  - Kompletná správa portfólia = klient zverí peniaze banke a banka ich podľa jej rozhodnutia investuje a zhodnocuje
  - Štandardné produkty - špeciálne podielové fondy
  - štruktúrované depozitá (protiinflačný vklad)
  - hlavne termínované vklady
   
 • 16.09.2011 - Majú klienti privátneho bankovníctva väčší sklon k riziku investovania? 
  19.09.2011 - Veľmi všeobecne asi áno. Súvisí to s tým, že väčšina sú podnikatelia, ktorí majú množstvo nápadov, sú odvážni a ochotní riskovať, čo vyplýva už len z podstaty, že podnikajú, pretože aj podnikanie je svojim spôsobom veľmi riskantné. 
1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve