Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Áno
„Áno, Slováci sa historicky správajú opatrnejšie ku spolupráci s bankovým sektorom. Každá spolupráca s bankami je pre tieto inštitúcie príležitosťou, osobitne v úverovej oblasti. Optimalizácia pomeru k disponibilným príjmom je individuálna a závislá od budúcich očakávaní.“