Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaČSOB
Názov produktuŠTUDENTSKÝ ÚČET FUN ÚČET
Mesačný poplatok za účet / balík služieb3 €
Poplatok za balík po zľave 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka - do 30. 9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕšite 19 rokov
alebo
- do 30. 9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕšite 24 rokov, ak študujete dennou formou a predložíte potvrdenie o návšteve školy po dovŕšení veku 19 rokov
alebo
- do posledného dňa mesiaca, v ktorom dovŕšite 28 rokov, ak študujete dennou formou a predložíte potvrdenie o návšteve školy po dovŕšení veku 24 rokov.
Úroková sadzba v % p.a. 0%
Poznámka povolené prečerpanie až do výšky 300 €; v balíku je bezplatne zahrnuté zriadenie a elektronická zmena trvalého príkazu, trvalého príkazu na inkaso a súhlasu s inkasom. Bezplatné sú aj všetky došlé platby na účet. Zriadenie a vedenie služby elektronického bankovníctva Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking.
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty VISA Classic
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke 0
Počet jednorazových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov a inkás neobmedzene
Počet výberov z bankomatov cudzej banky 0
Povolené prečerpanie áno
Výpis z účtu elektronický výpis bez poplatku
výpis poštou za poplatok: 4 EUR
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 6,00 €
Výber hotovosti na pobočke 6,00 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,20 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 5,00 €
Došlá platba 0 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 12,00 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,20 €
Poplatok za hazardné hry 5 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia 0 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie na pobočke 12,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB 0 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 €
Sadzobník platný od1.1.2024
Úrokové sadzby platné od8.11.2023