ak je kreditný obrat min. 10 € (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) alebo priemerný mesačný zostatok je min. 1.000,- € v aktuálnom mesiaci