Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaPrivatbanka
Názov produktuBonus Konto s viazanosťou 3 mesiace
Úroková sadzba0.32 %
Minimálny vklad -
Poznámka Úrok sa skladá zo súčtu základného úroku 0,08% p.a. a bonusového úroku 0,24% p.a.. Bonusový úrok sa počíta ako 3-násobok základného úroku, pričom násobok je fixný počas doby viazanosti a meniť sa môže pri prolongácii vkladu. Maximálna výška bonusového úroku pri viazanosti 3 mesiace je 30 €.
Výpovedná lehota 3 mesiace
Povinnosť viesť v banke účet nie
Možnosť kapitalizácie úrokov nie
Frekvencia pripisovania úrokov v deň splatnosti vkladu
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 0 €
Poplatok za predčasný výber V prípade predčasného výberu klient stráca nárok na príslušný bonusový úrok za celé obdobie viazanosti vkladu (sankcia sa neuplatní v prípade, ak klient počas 3 mesiacov urobí maximálne 1 výber/ prevod maximálne do výšky 30% aktuálneho zostatku vrátane alebo urobí výber/ prevod v čase splatnosti vkladu).
Poplatok za začatie umorovacieho konania -
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky -
Sadzobník platný od15.11.2018
Úrokové sadzby platné od6.3.2019