1. trvalý pobyt na území SR, 2. vek od 18 do 65 rokov v deň podania žiadosti, 3. preukázanie solventnosti a trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom (FO-podnikateľ musí preukázať existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami)