Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaVÚB, a.s.
Názov produktuStart Junior
Poplatok za balík po zľave -
Podmienky získania zľavy z ceny balíka -
Úroková sadzba v % p.a. 0,1%
Poznámka Konto určené deťom vo veku od 8 do 14 rokov, ktoré takto získajú možnosť naučiť sa zodpovedne narábať s peniazmi a používať moderné bankové služby. Za zriadenie ani vedenie účtu rodič dieťaťa nič neplatí.

Balík služieb zahŕňa aj:
• vedenie účtu • prvý vklad v hotovosti na pobočke • internet banking zriadený pre zákonného zástupcu • neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka v mene EUR
Poplatok za zrušenie účtu 0 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty VISA Inspire
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky 2
Internet banking áno (pre zákonného zástupcu dieťaťa)
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke 0
Počet jednorazových platieb cez internet 0
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných trvalých príkazov 0
Počet inkás zriadených na pobočke neobmedzene
Počet inkás zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných inkás 0
Povolené prečerpanie nie
Výpisy elektronicky áno, cez internet banking
Výpisy poštou áno, 1x ročne
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,50 €
Výber hotovosti na pobočke 3,50 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,30 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 2,50 €
Došlá platba 0,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 2,20 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,22 €
Trvalý príkaz - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,22 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 2,20 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0,50 €
Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Inkaso - realizácia 0,22 €
Inkaso - zrušenie na pobočke 2,20 €
Inkaso - zrušenie cez internet 0,50 €
Platba kartou 0,22 €
Mesačný poplatok za Internet banking bezplatne
Mesačný výpis 0 €
Sadzobník platný od1.10.2018
Úrokové sadzby platné od1.2.2018