Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaVÚB, a.s.
Názov produktuVÚB Účet pre mladých
Mesačný poplatok za účet / balík služieb3 €
Poplatok za balík po zľave 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka 50 % zľava - využitie aspoň 2 produktov (z nižšie uvedeného zoznamu) a aktívne využívanie účtu. 100 % zľava - využitie aspoň 3 produktov (z nižšie uvedeného zoznamu) a aktívne využívanie účtu. Skupina produktov: spotrebné úvery, hypotekárne úvery, kreditné karty, sporiaci účet a VÚB AM Prémiové sporenie (tvalý príkaz na tieto účty min. 25 EUR/mesačne, zostatok na vkladových účtoch a investície vo fondoch VÚB AM je vo výške 4000 EUR. Aktívne využívanie: aspoň 1× za mesiac využitie služby Internet alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na tomto účte je za mesiac min. 300 €.
Úroková sadzba v % p.a. 0%
Poznámka Balík služieb je určený pre mladých vo veku od 20 do 26 rokov (až do dovŕšenia 27), absolventov stredných a vysokých škôl a začínajúcich pracujúcich.

Cena balíka zahŕňa max. 11 ľubovoľných produktov z tejto základnej ponuky: ■ debetná karta Maestro Dobrý anjel  ■ debetná platobná karta VISA Inspire ■ VISA Inspire mobil platby ■ VISA Inspire Wave to Pay ■ jednorázové online prevody ■ prvé 4 poplatky za výber hotovosti debetnou kartou z bankomatu VÚB banky ■ prvých 6 poplatkov za platbu platobnou kartou u obchodníka ■ prvých 6 poplatkov za  platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso ■ vedenie sporiacich účtov v € (max. 5 ks) a zasielanie výpisov z týchto účtov (frekvencia a spôsob zasielania sú stanovené) ■ zasielanie SMS správ o pohyboch na účte                                                                                                                                                
a navyše 1 produkt z rozšírenej ponuky: ■ debetná platobná karta VISA Inspire Gold ■ neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka, platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso, výber hotovosti debetnou kartou z bankomatu VÚB banky ■ pobočkové operácie (poplatky za vklady a výbery v hotovosti na  pokladnici obchodného miesta; zadanie/zmena/zrušenie trvalého príkazu, automatického preodu, rezervy v pobočke; zadanie SEPA-Europrevodu a urgentného prevodu v rámci VÚB banky)

Výhody sporenia k účtu:
■ automatické sporenie pri každej platbe debetnou kartou ■ bez poplatku za vedenie účtu ■ zvýhodnené úročenie ■
Poplatok za zrušenie účtu 0 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty 1 karta: VISA Classic / VISA Inspire / VISA EURO<26 (platí sa jednorázový licenčný poplatok)
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke 0
Počet jednorazových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných trvalých príkazov neobmedzene
Počet inkás zriadených na pobočke neobmedzene
Počet inkás zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných inkás neobmedzene
Povolené prečerpanie áno, po splnení kritérií stanovených bankou
Výpisy elektronicky áno, cez internet banking
Výpisy poštou áno, 1x ročne
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,50 €
(0,00 € od 1.12.2012)
Výber hotovosti na pobočke 2,00 € do 5 tis. €; 4,00 € nad 5 tis. €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,30 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 2,50 €
Došlá platba 0,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 1,80 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,22 €
Trvalý príkaz - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,22 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 1,80 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0,50 €
Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Inkaso - realizácia 0,22 €
Inkaso - zrušenie na pobočke 1,80 €
Inkaso - zrušenie cez internet 0,50 €
Platba kartou 0,22 €
Mesačný poplatok za Internet banking bezplatne
Mesačný výpis 0 €
Sadzobník platný od1.10.2018
Úrokové sadzby platné od1.2.2018