skutočné náklady, max. 1 % z predčasne splatenej sumy
Vyčíslenie zostatku = 150,00 €