Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Nie
„Nie. Španielsko sa na rozdiel od Grécka snaží riešiť situáciu vlastnými silami. Ak by sa vývoj v Španielsku dostal do takej fázy ako v Grécku, vzhľadom na veľkosť španielskej ekonomiky by nepomohol ani žiadny euroval.“