Produkty

Spotrebné úvery


BankaOTP Banka Slovensko
Názov produktuotp IDEAL úver
Druh úveruspotrebný úver bezúčelový
Minimálna výška úveru3000 €
Maximálna výška úveru25000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania84 m.
Úroková sadzba p.a.od 3,50 %
Poplatok za poskytnutie úveru 2% z objemu úveru, min. 33 €
Podmienky pre získanie úveru - občan vo veku 18-65 rokov s trvalým bydliskom na území SR
- pravidelný mesačný príjem
- predloženie dvoch dokladov totožnosti
Doklady potrebné k vybaveniu úveru - 2 doklady totožnosti
- pravidelný mesačný príjem:
zo závislej činnosti - v prípade overenia príjmu OTP Bankou v Sociálnej poisťovni nie je potrebné predkladať potvrdenie o príjme, inak Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti
z podnikania, z prenájmu, z kapitálového majetku: daňové priznanie za posledné ukončené zdaňovacie obdobie a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti
zo starobného dôchodku: rozhodnutie o priznaní dôchodku a výpisy z bežného účtu za posledné 3 mesiace
Poznámka - rýchly úver na krajšie bývanie - aj na počkanie
- úver bez založenia nehnuteľnosti
- úver bez poplatku za predčasné splatenie
- úver bez dokladovania bločkov a faktúr
- čerpanie úveru priamo na bežný účet klienta
- aj bez dokladovania príjmu – aj pre neklientov banky
- možnosť poistenia úveru
 
Zabezpečenie/ Ručenie -
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 65,00 / 149,00 €
(podľa druhu zmeny)
Predčasné splatenie 0,00 €
Sankčná úroková sadzba p.a. max. 5%
Upomienka / Výzva 8,13 €
Sadzobník platný od1.3.2021
Úrokové sadzby platné od1.3.2021