- 2 doklady totožnosti
- pravidelný mesačný príjem:
zo závislej činnosti - v prípade overenia príjmu OTP Bankou v Sociálnej poisťovni nie je potrebné predkladať potvrdenie o príjme, inak Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti
z podnikania, z prenájmu, z kapitálového majetku: daňové priznanie za posledné ukončené zdaňovacie obdobie a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti
zo starobného dôchodku: rozhodnutie o priznaní dôchodku a výpisy z bežného účtu za posledné 3 mesiace