Produkty

Hypotekárne úvery


BankaOTP Banka Slovensko
Názov produktuotp REFINANC úver
Druh produktuhypotekárny úver
Minimálna výška úveru5000 €
Minimálna doba splácania1 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruobčan vo veku 18-65 rokov s trvalým bydliskom v SR alebo občan EU (bez trvalého pobytu v SR)
Doklady potrebné k vybaveniu- 2 doklady totožnosti
- doklad o príjme
- doklady k refinancovaným úverom (úverová zmluva a aktuálny výpis z úverového účtu)
- predmet zabezpečenia - nový/pôvodný znalecký posudok, list vlastníctva, aktuálna kópia z katastrálnej mapy
Zabezpečenie úveruzáložné právo na tuzemskú nehnuteľnosť
Poznámka- refinancovanie alebo konsolidácia úverovaj (aj nebankových a lízingových)
- možnosť získania finančnej rezervy
- možnosť realizovať mimoriadnu splátku až do výšky 20% z úveru bez poplatku
- zníženie úrokovej sadzby v prípade aktívneho využívania bežného účtu
- refinancovanie aj bez dokladovania príjmu
- možnosť čerpať úver už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností
- výška úveru až do 90 % LTV, max. 330.000 EUR
- výber dĺžky fixácie 3, 4, 5 alebo 10 rokov.
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky0.85 %
Fixácia 5 rokovod 0,95 %
Fixácia 7 rokov od 0,99%
Fixácia 10 rokov od 1,29 %
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,30% z objemu úveru, min. 100 €
Zľava
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 65,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 149,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0,00 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 20%
Upomienka / Výzva 8,13 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. max. 5%
Sadzobník platný od1.3.2021
Úrokové sadzby platné od1.6.2020