Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaOTP Banka Slovensko, a.s.
Názov produktuotp READY konto
Mesačný poplatok za účet / balík služieb1 €
Poplatok za balík po zľave 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka 100 % zľava z mesačného poplatku za vedenie otp READY Konta pre klientov do 18 rokov po splnení podmienky:
- realizácia aspoň jednej platby kartou mesačne (zľava je uplatnená v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola podmienka na získanie zľavy splnená)
Úroková sadzba v % p.a. 0%
Poznámka Určený pre mladých ľudí do 26 rokov.
Nie je povinný žiadny minimálny vklad ani minimálny zostatok.
Bezplatná e-mailová notifikácia k transakcii. 
Pre dieťa do 15 rokov účet môže zriadiť len zákonný zástupca po predložení dokladu dokazujúceho oprávnenie zastupcu na zastupovanie spolu s rodným listom maloletého klienta.
Klienti do 18 rokov majú možnosť výhodne zhodnocovať voľné finančné prostriedky prostredníctvom Sporiaceho účtu READY.
Klienti nad 18 rokov (vrátane) majú možnosť výhodne zhodnocovať voľné finančné prostriedky prostredníctvom Sporiaceho účtu alebo Termínovaného vkladu.
Pri aktívnom využívaní účtu možnosť získať ďalšie výhody:
- bonusová úroková sadzba na Sporiacom účte
- zľava do 2% pri spotrebných úveroch
- zľava 0,4% pri úveroch na bývanie
 
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty Maestro Ready <15, Maestro Int. PayPass alebo Maestro Bratislavská mestská karta
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky 1
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke 0
Počet jednorazových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných trvalých príkazov neobmedzene
Počet inkás zriadených na pobočke neobmedzene
Počet inkás zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných inkás neobmedzene
Povolené prečerpanie áno
Výpisy elektronicky áno
Výpisy poštou áno (aj osobne na pobočke)
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,50 €
Výber hotovosti na pobočke výber do   10 000 € je poplatok 2,00 €
výber nad 10 000 € je poplatok 0,05% zo sumy výberu
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky OTP SR  0,35 €
OTP skupina  1,00€
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky iná banka v SR 2,00 €
zahraničie 5,50 €
Došlá platba 0,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 1,50 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,80 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 2,00 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0,00 €
Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Inkaso - realizácia 0,00 €
Inkaso - zrušenie na pobočke 2,00 €
Inkaso - zrušenie cez internet 0,00 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 €
Mesačný výpis bezplatne (osobne na pobočke alebo poštou)
Sadzobník platný od5.9.2018
Úrokové sadzby platné od1.5.2018