Banky.sk

Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaOTP Banka Slovensko
Názov produktuotp READY konto
Mesačný poplatok za účet / balík služieb1 €
Poplatok za balík po zľave 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka 100 % zľava z mesačného poplatku za vedenie otp READY Konta pre klientov do 18 rokov po splnení podmienky:
- realizácia aspoň jednej platby kartou mesačne (zľava je uplatnená v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola podmienka na získanie zľavy splnená)
Úroková sadzba v % p.a. 0%
Poznámka Určený mladým do 26 rokov.
Nie je povinný žiadny minimálny vklad ani minimálny zostatok.
Bezplatná e-mailová notifikácia k transakcii. 
Vklad na účet v hotovsti bez poplatku.
Pre dieťa do 15 rokov účet môže zriadiť len zákonný zástupca, potrebný je občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Klienti do 18 rokov môžu využiť sporiaci účet READY.
Klienti nad 18 rokov (vrátane) môžu využiť sporiaci účet alebo Termínovaný vklad.
Pri aktívnom využívaní účtu možnosť získať ďalšie výhody.
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty MasterCard Standard
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene z bankomatov OTP a ČSOB na Slovensku
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke 0
Počet jednorazových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov a inkás neobmedzene
Počet výberov z bankomatov cudzej banky 1
Povolené prečerpanie áno
Výpisy elektronicky áno
Výpisy poštou áno (aj osobne na pobočke)
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,50 €
Výber hotovosti na pobočke výber do   10 000 € je poplatok 3,00 €
výber nad 10 000 € je poplatok 0,05% zo sumy výberu
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky OTP a ČSOB  0,35 €
KBC skupina  0,20 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky iná banka v SR 2,00 €
zahraničie 5,50 €
Došlá platba 0,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 2,50 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia 1,50 € (zadané na pobočke)
0,15 € (zadané cez IB)
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie na pobočke 2,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB 0,00 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 €
Mesačný výpis 1,00 € + poštovné
Sadzobník platný od30.9.2021
Úrokové sadzby platné od1.6.2021