Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Áno
Eurozóne a celej EÚ pomôže najmä zodpovedná rozpočtová politika jednotlivých členských krajín a samotných európskych inštitúcií a rast konkurenčnej schopnosti európskych firiem. Banková a fiškálna únia má svoj význam z hľadiska vytvárania spoločnej finančnej politiky eurozóny podporujúcej spoločnú menu.