365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky a rastie. Za prvý polrok 2022 dosiahla zisk 50,37 milióna eur

15.08.2022 (10:00)

V prvom polroku 2022 hospodárila 365.bank s čistým ziskom 50,37 milióna eur, čo predstavuje viac ako 22 % nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Banka zvýšila hodnotu úverového portfólia medziročne o 12 %, pričom najviac vzrástol objem úverov na bývanie. Objem vkladov sa za sledované obdobie mierne zvýšil, a to o 3,4 %. Pod tieto čísla sa podpísala najmä dlhodobá stratégia a transformácia na plnoformátovú retailovú banku, ako aj systematické zavádzanie nových produktov či technológií.
365.bank v prvej polovici roka doplnila tvárovú biometriu, spustila investovanie v mobilnej aplikácii, predstavila nové sporiace aj investičné produkty, ale tiež prispela na spoločensky zodpovedné projekty.

„Do roku 2022 sme vstúpili v znamení pretrvávajúcej pandémie, neskôr aj vojny na Ukrajine, v dôsledku ktorých sme dnes svedkami dramaticky rastúcej inflácie, ale aj energetickej krízy. Aj v tomto ekonomicky náročnom období sa nám však darí dosahovať dobré hospodárske výsledky, prekonávať minuloročné čísla a v neposlednom rade prinášať našim klientom užitočné riešenia. V uplynulom polroku sme opäť zavádzali nové technológie, zdokonaľovali škálu digitálnych nástrojov a rozširovali naše portfólio o produkty, ktoré pomôžu klientom ochrániť ich peniaze v týchto neľahkých časoch. Popritom sa aj naďalej venujeme celospoločenským témam, ako sú najmä ekológia a vzdelávanie, ktoré podporujeme v rámci našich CSR aktivít prostredníctvom konkrétnych projektov s pridanou hodnotou,“ hovorí Andrej Zaťko, group CEO 365.bank a Poštovej banky.

Hlavné ekonomické ukazovatele

Napriek tomu, že tento rok bude vo všeobecnosti patriť k tým ťažším, 365.bank sa doposiaľ darilo rásť v kľúčových ekonomických ukazovateľoch. V prvom polroku 2022 dosiahol jej zisk po zdanení hodnotu 50,37 mil. eur, čo je o vyše 22 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Celkové aktíva banky sa medziročne zvýšili o 5 % a presiahli úroveň 4,7 miliardy eur.

365.bank najvýraznejšie posilnila v oblasti úverov. Ich celková hodnota sa v porovnaní s vlaňajškom zvýšila o 12 % na 3,1 mld. eur. Objem úverov poskytnutých domácnostiam narástol o vyše 41 %, pričom ich hodnota presiahla sumu 2 mld. eur. Z toho najvýraznejšie vzrástol objem úverov na bývanie. Ich suma dosiahla 1,32 mld. eur, čo predstavuje takmer 95 % nárast. Banka zaznamenala mierny pokles spotrebných úverov (o necelých 6 %).

Celkový objem vkladov dosiahol sumu takmer 3,8 miliardy, čo predstavuje takmer 3,5 % nárast.

Produkty, technológie a inovácie

365.bank pri zakladaní účtov cez mobil umožnila overovanie identity aj prostredníctvom tvárovej biometrie, ktorá funguje na princípe selfie. Svoju „mobile first“ filozofiu pritom úspešne pretavila aj do možnosti investovať priamo v mobilnej aplikácii. Reagovala tak na aktuálnu ekonomickú situáciu, v ktorej je investovanie najefektívnejším prostriedkom zhodnocovania peňazí, ale aj na požiadavky klientov ohľadne digitalizácie. Pre konzervatívnejších klientov banka rozšírila vkladové produkty o zvýhodnený Termínovaný vklad s ročným úrokom 2 % a doplnila aj Kombi produkt, v ktorom spája termínovaný vklad s investovaním.

365-HV_infografika

CSR aktivity

V súvislosti s vojnou na Ukrajine priniesla skupina 365.bank bezplatné bankové produkty a služby, finančnú, ale aj nefinančnú pomoc ľuďom prichádzajúcim na Slovensko. Súčasťou tohto balíka bola aj podpora vydania vôbec prvej učebnice slovenčiny pre deti cudzincov Aha, slovenčina!, vďaka ktorej ukrajinskí školáci ľahšie zvládnu zoznamovanie sa s novým jazykom, ale aj celkovú výučbu a začlenenie sa do kolektívu.

365.bank sa venuje osvete a vzdelávaniu aj v iných oblastiach. Aktívne podporovala rozvoj finančnej gramotnosti u slovenských detí a mládeže prostredníctvom viacerých projektov v spolupráci s kľúčovými partnermi ako sú Junior Achievement Slovensko a Komenského inštitút.

Jednou z kľúčových oblastí a aktivít 365.bank je podpora ekologického bankovníctva a projektov podporujúcich udržateľnosť a bezplastovú filozofiu. V tomto smere nadviazala banka na svoju spoluprácu s Občianskym združením Ružínska priehrada a pokračuje v aktivitách zameraných na dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

(tlačová správa)
Zdroj: 365 banka, Foto: 365 banka