365.life, d.s.s., a.s.


365.life je členom bankovej skupiny 365.bank.  Je nástupníckou spoločnosťou DSS Poštovej banky, ktorá na trhu pôsobila od roku 2004 a po rebrandingu v roku 2021 zmenila svoj názov na 365.life.
V roku 2011 pod správu DSS Poštovej banky prešli aj klienti ČSOB d.s.s., ktorá ukončila svoje pôsobenie.

S počtom sporiteľov 124 946 (10/2022) je najmenšia a patrí jej piate miesto na trhu.

365.life dlhopisový garantovaný d. f.

Cieľom dlhopisového garantovaného fondu je zhodnotenie majetku pri nízkej úrovni rizika. Nízke riziko však prináša aj nízky výnos. Fond nemôže investovať do akcií, majetok fondu tvoria len peňažné a dlhopisové investície. Je vhodný pre starších sporiteľov, ktorí pred blížiacim sa dôchodkom postupne presúvajú svoje úspory z akciových/indexových fondov do stabilnejšieho garantovaného fondu.

Rizikový profil fondu: mierny

> Viac o dlhopisovom fonde

365.life akciový negarantovaný d. f.

Cieľom akciového negarantovaného fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte. Fond je aktívne riadený a je vhodný pre sporiteľov, ktorí preferujú vyššie zhodnotenie pri vysokej miere rizika a majú pred sebou dostatočne dlhú dobu odchodu do dôchodku. Majetok fondu je zainvestovaný predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. V majetku Fondu môžu byť akciové investície zastúpené až do výšky 100 %

Rizikový profil fondu: zvýšený

> Viac o akciovom fonde

365.life indexový negarantovaný d. f.

Indexový fond je pasívne spravovaný fond, ktorý kopíruje vývoj referenčného akciového indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Index je konštruovaný tak, aby maximalizoval svoju expozíciu voči akciovým titulom, ktoré sú charakteristické nižšou citlivosťou na pohyb akciových trhov, dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločností, vykazujú silný rastúci trend a zároveň sú relatívne lacné a malé. Fond je určený sporiteľom, ktorí preferujú vyššie zhodnotenie pri vysokej miere rizika a je vhodný pre mladých sporiteľov a tých, ktorí majú pred sebou dostatočne dlhú dobu odchodu do dôchodku.

Rizikový profil fondu: vysoký

> Viac o indexovom fonde

> späť