- občan vo veku 18-65 rokov s trvalým bydliskom na území SR
- pravidelný mesačný príjem
- predloženie dvoch dokladov totožnosti