Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Nie
Nie. To nie je úlohou ECB. Pre vyriešenie dlhovej krízy sú potrebné najmä konsolidačné opatrenia a štrukturálne zmeny v jednotlivých krajinách.