Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Nie
Nie, nemyslím si, že by ECB sama dokázala vyriešiť dlhovú krízu v Európe. Zadlžené krajiny potrebujú znížiť úroveň svojho zadlženia na trvalo udržateľnú úroveň, rekapitalizovať banky, ktoré tak utrpia určité kapitálové straty a nastaviť úroveň verejných výdavkov na úrovni, ktorú si krajiny môžu dovoliť. Nákup dlhopisov zadlžených krajín môže, ale celkom dobre fungovať ako krátkodobý stabilizačný nástroj.