Jaroslav Kmeť

výkonný riaditeľ
CSC Slovensko
Odpoveď: Nie
ECB to už urobila a spraví to opäť. Roztočila tým špirálu, ktorou zasiahne do fiškálnej politiky a odkloní sa od svojej základnej úlohy udržiavania cenovej stability. Podľa mňa Nemecko nakoniec rezignuje a kvôli tlaku
južných štátov sa skončí celá situácia pomerne masívnou infláciou.