Na študentské úvery potrebujete ručiteľa

Autor: Andrej Dorič
07.09.2012 (07:00)

Aj keď je oficiálne štúdium na vysokých školách „zadarmo“ študenti aj rodičia vedia, že štúdium niečo stojí. Banky vám na štúdium vedia požičať.  
 
Študentské úvery poskytuje niekoľko bánk. Majú podobné podmienky pri jeho poskytnutí, ale iné úroky. Zvyčajne vám banky požičajú, až keď ste v druhom ročníku štúdia, vtedy majú väčšiu istotu, že ste riadny študent a nie ste na univerzite iba dočasne. V ČSOB musíte byť na dennom štúdiu a dokladovať to indexom. Žiadatelia o úver musia mať od 18 do 28 rokov.

VÚB banka tiež požičiava iba starším študentom, ale pre študentov Vysokej školy manažmentu, Stredoeurópskej vysokej školy aPaneurópskej vysokej školy práva a MBA štúdia banka poskytuje úver už od prvého ročníka. “Úverom možno financovať denné aj diaľkové štúdium a študenti pritom nemusia dokladovať, či finančné prostriedky použili na školné, knihy, nájomné, štúdium v zahraničí alebo čokoľvek iné,” dodáva Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky 

Použitie peňazí nemusí študent dokladovať aj v ČSOB. “V prípade spotrebného úveru získa klient peniaze ihneď na svoj účet, pričom ich môže použiť na čokoľvek, čo potrebuje bez toho, aby nám musel účel ich použitia dokladovať a to až na dobu 10 rokov, čo umožní klientovi nastaviť si výšku pravidelných mesačných splátok tak, ako mu to vyhovuje,” informuje Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB.

Slovenská sporiteľňa ponúka študentom Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoškolákov. “Všetkým študentom poskytujeme tieto úvery s rovnakou úrokovou sadzbou 8,5 % ročne, ktorá zostáva nezmenená až do konca doby splatnosti úveru. Tento zvýhodnený úver je vo výške od 1 000 do 8 500 eur,” informuje Ján Ondráš, vedúci oddelenia retailových úverov Slovenskej sporiteľne.

Prečerpanie je drahšie

K peniazom na štúdium sa študent môže dostať aj cez povolené prečerpanie, ale tam sú vyššie úroky ako na spotrebných úveroch a menšia suma. “Povolené prečerpanie vyrieši dočasný nedostatok peňazí na účte. Časť poskytnutého limitu, až 150 eur, môže klient čerpať bezúročne. V prípade, ak je študent vysokej školy zamestnaný a má pravidelný príjem, má možnosť využiť aj ostatné úverové produkty,” dodáva Eliášová. 

Vo VÚB je štandardne pri študentskom úvere potrebný aspoň jeden solidárny spoludlžník (rodič, súrodenec). Podobne je to aj v ČSOB. “Študentské povolené prečerpanie účtu vo výške 300 eur môže získať študent aj bez pristúpenia osoby preukazujúcej príjem,” dodáva Eliášová. 

BANKY.sk zisťovali koľko by zaplatil  študent na úrokoch úrokoch a poplatkoch  ročne ak by si chcel požičať 1000 eur na financovanie štúdia na tri roky. 


Koľko vás výjde 1000 eur na štúdium
  Mesačná splátka  Úroková sadzba  Spracovateľský poplatok  Poplatok za správu úveru  RPMN Celková čiastka
VÚB 31,29  € 7,9%  33 € 0  € 10,68%  1159,45 €
UniCredit Bank 31,57  € 8,50%  30  € 2,20  € 16,42% 1245,72 €
ČSOB 31,75 € 8,90% 35 € 2,00 € 16,81% 1 250,12€
Slovenská sporiteľňa 33,03  € 8,5 % 39  € 2,99  € 18,83 % 1296,72 €Študent si môže splátky aj odložiť

Pri spotrebných úveroch umožňuje ČSOB študentom odklad splátky na začiatku úverového vzťahu od jedného do troch mesiacov a taktiež počas splácania úveru. Počas odkladu splátok neplatíte ani istinu ani úroky. 

V Slovenskej sporiteľni o odklady splátok nemali klienti veľký záujem, preto to štandardne neposkytuje. a „Navyše, pokiaľ je odklad splátok istiny a klient platí naďalej úroky, výraznejšie úver preplatí ako keď spláca hneď aj istinu,“ dodáva Ján Ondráš. 

Vo VÚB je úver potrebné začať splácať do 3 mesiacov od jeho poskytnutia. „Splácanie sa nemení ani vtedy, keď študent dočasne preruší štúdium alebo sa ho rozhodne ukončiť. Povinnosť splácať splátky podľa úverovej zmluvy nezaniká. Splácať ho môžu od 12 do 72 mesiacov,“ dodáva Walterová. 

UniCredit Bank ponúka pre študentov spotrebný úver až do výšky 10 000 eur s garantovanou úrokovou sadzbou vo výške 8,5 % p. a. s možnosťou odkladu splátok istiny počas dĺžky obdobia štúdia. “Do 2 000 eur získajú mladí úver aj bez dokladovania príjmu rodičov, rodičia však pristupujú k záväzku a podpisujú spolu so študentom zmluvu o úvere,” dodáva Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

Za aktivitu a lepší prospech ušetríte

Vo VÚB banke študenti, ktorí sú počas štúdia aktívni môžu získať zníženú úrokovú sadzbu o 1% a polovičnú zľavu z poplatku za poskytnutie úveru. Pre jej získanie musia buď mať priemer do 1,50 alebo byť na vedeckom grante, zúčastniť sa na študentskej vedeckej a odbornej činnosti alebo byť na študijnom pobyte na univerzite v zahraničí. Na zľavu pomôže aj vykonávanie dobrovoľníckej činnosti  aspoň 6 mesiacov.

VÚB banka poskytuje študentský úver od 500 do 5 000 eur s dobou splácania až šesť rokov. Úver je úročený úrokovou sadzbou 7,9 % p. a. pre každého počas celej splatnosti. Vedenie úverového účtu majú študenti zadarmo. Splácanie sa nemení ani vtedy, keď študent dočasne preruší štúdium alebo sa ho rozhodne ukončiť. Povinnosť splácať splátky podľa úverovej zmluvy nezaniká. Splácať ho môžu od 12 do 72 mesiacov.

Banky zvyčajne nemajú podmienku pri poskytnutí úveru mať aj vlastný účet v banke či pravidelný príjem. Ale ak účet máte dostanete zľavy. (o tom v ďalšom článku serial o študentských účtoch) 

Tatra banka ani ZUNO banka študenské pôžičky neposkytujeme. “Študent musí mať trvalý pracovný pomer, aby sme ho vedeli financovať,” informuje Marína Smolková, hovorkyňa Tatra banky.

Neprehliadnite:
Banky ponúkajú akcie na hypotéky
Refinančné úvery môžu pomôcť ušetriť až stovky eur
Splatenie úveru banka nemusí vždy oznámiť
Foto: BANKY.sk