Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaSlovenská sporiteľňa, a.s.
Názov produktuSPOROžíro senior
Mesačný poplatok za účet / balík služieb1 €
Poplatok za balík po zľave -
Podmienky získania zľavy z ceny balíka -
Úroková sadzba v % p.a. 0,00%
Poznámka bežný účet vedený v eurách, určený pre tých, ktorí poberajú starobný, invalidný, výsluhový, vdovský alebo sirotský dôchodok
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty VISA Electron
Počet platieb kartou 0
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky 0
Internet banking nie
Počet bezhotovostných kreditov na účet 0
Počet jednorazových platieb na pobočke 0
Počet jednorazových platieb cez internet 0
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke 0
Počet trvalých príkazov zriadených cez internet 0
Počet realizovaných trvalých príkazov 0
Počet inkás zriadených na pobočke 0
Počet inkás zriadených cez internet 0
Počet realizovaných inkás 0
Povolené prečerpanie áno
Výpisy elektronicky áno (možnosť výberu - poštou alebo elektronicky)
Výpisy poštou áno (možnosť výberu - poštou alebo elektronicky)
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,50 € (pri vklade na vlastný účet)
3,00 € (ak vkladáte na cudzí účet)
Výber hotovosti na pobočke 3,00 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,20 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 2,50 €
Došlá platba 0,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 1,20 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,20 €
Trvalý príkaz - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,20 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 2,00 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0,50 €
Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Inkaso - realizácia 0,20 €
Inkaso - zrušenie na pobočke 2,00 €
Inkaso - zrušenie cez internet 0,50 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 1,00 €
Mesačný výpis 0,00 €
Sadzobník platný od1.1.2019
Úrokové sadzby platné od1.1.2016