Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Nie
Euru pomôže najmä zodpovedné rozpočtové správanie sa členských krajín eurozóny, ich bankového sektora a rast výkonnosti európskej ekonomiky.