Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Áno
Áno. Dohľad ECB nad bankami je logickým výsledkom vývoja na bankovom trhu v eurozóne.