Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Áno
Áno. Centrálny dohľad ECB nad bankami eurozóny by mal podľa vyjadrení predsedu Európskej komisie umožniť trvalému eurovalu priamo rekapitalizovať banky. Ak by bola potrebná pomoc bankovému sektoru, práve spomínaná rekapitalizácia na základe dohľadu by odľahčila štátny rozpočet dotknutej krajiny. Je to teda systémový krok, ktorý by mohol znížiť tlak na euro, resp. eurozónu. Prirodzene sa však vynárajú pochybnosti o tom, či ECB dokáže efektívne dohliadať nad šiestimi tisícmi inštitúcií.