Úver s biľagom v registri je ťažšie dostupný

Autor: Andrej Dorič
02.11.2012 (07:00)

Banky si vás pri žiadosti o úver preklepnú v registri úverov. Ak ste notorický neplatič či meškáte so splátkami často nový úver zrejme nedostanete.  
 
Na BANKY.sk sa obrátila čitateľka, ktorá požiadala v banke o bezúčelový spotrebný úver, ktorý jej bol zamietnutý hoci pracuje v zahraničí a má príjem vyšší ako 1000 eur. Banka ako dôvod odmietnutia uviedla, že čitateľka figuruje v úverovom registri, kde má záznam, že v minulosti mala omeškané splátky, pritom ona si toho nie je vedomá. 

BANKY.sk zisťovali ako dlho má človek záznam v registri úverov a či je možné dostať úver aj s týmto biľagom. Oslovené banky tvrdia, že každý prípad žiadateľa o úver riešia individuálne, ale nevylučujú, že môžete dostať úver aj so záznamom v registri neplatičov.

Veľa faktorov

Banky posudzujú najmä to či ste nesplácali sporadicky jednu splátku, alebo ste boli v omeškaní s viacerými splátkami. V Tatra banke zaváži, ak ste neplácali viac ako 3 splátky. „Tiež je dôležité, či je nesplácanie opakovane vo viacerých bankách, alebo sa jedná len o ojedinelé výpadky, ďalej suma v omeškaní, celkový zostatok úveru, predchádzajúca história, či štruktúra záväzkov klienta v registri,“ vysvetľuje Marína Smolková, hovorkyňa Tatra banky.

Aj v Prima banke posudzujú žiadateľa podľa toho koľko omeškaných splátok mal v minulosti. „Ak ste mali malé omeškanie v splácaní a potom ste opäť úver riadne splácali, úver by ste mohli dostať,“ tvrdí Henrieta Gahérová, riaditeľka Odboru riadenia produktov Prima banky.

Aj v Tatra banke drobné problémy s nesplácaním starých úverov nevnímajú ako dôvod na zamietnutie nového úveru. „Takýto klient môže byť dokonca posudzovaný lepšie ako klient bez akéhokoľvek záznamu v registri, pozitívna je každá dlhšia história splácania,“ doplňuje Smolková.Problém v tejto banke môžete mať vtedy, ak máte starý úver reštrukturalizovaný alebo odpredaný úver.

Bez registra úver v banke nedostanete

Vyhnúť sa posudzovaniu a skúmaniu v registri sa v banke nedá. Banky si vás preklepnú pri každom type úveru či už ide o bezúčelový spotrebiteľský alebo hypotéku. Do úverového registra môže síce banka nahliadnuť len s vašim súhlasom, ale ten je súčasťou každej žiadosti o úver.

Ak ste si nie istý či máte v registri úverov nejaké záznamy mali by ste si to overiť priamo na ňom, ešte pred požiadaním o úver, aby ste sa vyhli prípadným prekvapeniam. Na web stránke spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau si môžete vyžiadať svoju úverovú správu za poplatok 4 eurá.. „Zo správy je zrejmé aké údaje sú o vás reportované, prípadné otázky môžete smerovať priamo na konkrétnu banku, ktorá vykázala negatívny záznam,“ dodáva Smolková. Je dobré vedieť, že v registri môžete mať aj pozitívny záznam. Teda, že úver máte a riadne ho splácate.

Keď ste nesplácali úver neznamená to, že už nikdy žiadny nový nedostanete. Register uchováva vašu históriu splácania aj po splatení úveru ešte 5 rokov.

Neprehliadnite:
Skryté poplatky pri hypotékach
Banky spustili akcie aj na spotrebáky
Porovnajte si spotrebné úvery
Foto: BANKY.sk