Produkty

Hypotekárne úvery


BankaOberbank AG
Názov produktuSpotrebný bezúčelový úver (zabezpečený nehnuteľnosťou)
Druh produktubezúčelový úver
Minimálna výška úveru1500 €
Minimálna doba splácania3 r.
Maximálna doba splácania20 r.
Podmienky pre získania úverupravidelný príjem a vlastníctvo nezaťaženej nehnuteľnosti
Doklady potrebné k vybaveniudoklady totožnosti, doklad o príjme, znalecký posudok, výpis z účtu za posledné 3 mesiace
Zabezpečenie úverunehnuteľnosť v SR alebo v Rakúsku
Poznámka- max. výška úveru do výšky 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku.
- klient má na výber rôzne dlhé fixácie úroku

Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky0.95 %
Fixácia 5 rokovod 0,99 %
Fixácia 7 rokov túto fixáciu banka neposkytuje
Fixácia 10 rokov od 1,45%
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v SR: 0,7% zo sumy úveru, min. 330 €, v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v AT: 0,7% zo sumy poskytnutého úveru plus 100 €, min. 430 €
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 150 € - zmeny vyžadujúce schválenie bankou
50 € - zmeny nevyžadujúce schválenie bankou
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 150 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby max. 1 % z objemu predčasne splatenej istiny
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením úveru do výšky max. 1 % z objemu predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok do 20% zostatku istiny
Upomienka / Výzva 18 €/ 38 €/ 48 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. základná úroková sadzba ECB platná v prvý deň omeškania + 5 % p.a.
Sadzobník platný od1.10.2020
Úrokové sadzby platné od1.2.2020