v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v SR: 0,7% zo sumy úveru, min. 330 €, v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v AT: 0,7% zo sumy poskytnutého úveru plus 100 €, min. 430 €