skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením úveru do výšky max. 1 % z objemu predčasne splatenej istiny