v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v SR - jednorazové čerpanie: 0,7% zo sumy úveru, min. 330 €, čerpanie vo viacerých tranžiach: 0,9% zo sumy poskytnutého úveru, min. 350 €; v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v AT - jednorazové čerpanie: 0,7% zo sumy poskytnutého úveru plus 100 €, min. 430 €, čerpanie vo viacerých tranžiach: 0,9% zo sumy poskytnutého úveru plus 100 €, min. 450 €