Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Áno
Tlak spotrebiteľských organizácií na znižovanie a rušenie poplatkov je celkom pochopiteľný a legitímny. Tieto organizácie vznikli s cieľom vytvoriť permanentný tlak aj získavať argumenty, ktoré znižovanie poplatkov, prípadne ich zrušenie odôvodnia. Je však dôležité uvedomiť si, že banky, ako aj každý iný podnikateľský subjekt, nepodnikajú formou charity, ale musia z niečoho svoju prevádzku a kvalifikovanú správu, ochranu aj zhodnocovanie vkladov klientov financovať. Určite nikto nebude vkladať svoje ťažko zarobené peniaze do stratovej banky. Preto nie je možné znižovať poplatky do nekonečna. To si musia uvedomiť aj navrhovatelia znižovania poplatkov a určite aj štátne orgány, v ktorých správe je príslušná legislatíva. Poplatky predovšetkým reguluje samotný konkurenčný boj na trhu, takže tieto externé a extrémne formulované požiadavky skôr poškodzujú celé trhové prostredie a môžu narúšať vzájomnú dôveru klientov a poskytovateľov bankových služieb.