0,00 € (ak zrušíte účet do 1 roka od jeho zriadenia poplatok je 5 €)