Milionár a človek „milión“

Autor: Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY
05.03.2013 (07:00)

Milionári sa na svet pozerajú z pohľadu poloplného pohára, kým priemerný človek z uhla poloprázdnej nádoby.  
 
Milionári vidia v živote vždy veľa šancí a príležitosti, ktoré otvoria bránu k úspechu a ďalšiemu zveľadeniu ich majetku. Väčšinová populácia má však pri pohľade na rovnaké životné situácie pred očami skôr bariéry, ktoré jej bránia stať sa úspešnou. Navyše predstavujú riziko a neistotu straty súčasného postavenia a peňazí. 

Obyčajný „človek milión“ často robí svoje rozhodnutia s blikajúcim strachom v podvedomí. Jeho myseľ je príliš zaneprázdnená skúmaním, čo by sa mohlo pokaziť, nepodariť podľa plánu alebo zlyhať za akýchkoľvek podmienok. Jeho myšlienkové nastavenie je : „ Čo ak to nebude fungovať?“ alebo rovno: „To určite fungovať nebude.“ Má slabú sebadôveru a v princípe predpokladá vždy neúspech ako najpravdepodobnejší scenár. Ak procesy nejdú podľa dopredu napísaných nôt, domnieva sa, že situácia sa už nedá zvrátiť.

Naproti tomu, úspešní podnikatelia, investori, právnici, výskumníci či športovci majú odlišné zmýšľanie a postoj k životu. Rozmýšľajú v štýle : „ Bude to fungovať, lebo ja sa postarám, aby všetko išlo hladko.“ Táto malá skupina spoločnosti cieli priamo na úspech. Majú zdravé sebavedomie, dôveru vo vlastné schopnosti a kreativitu. Sú presvedčení, že ak veci nepôjdu podľa plánu, svojou aktivitou ich dokážu vytiahnuť zo slepej uličky či vrátiť naspäť do zisku.

Vo všeobecnosti platí, že čím viac rizika je podstupovaného, tým väčšia odmena by sa mala dostaviť.Bohatí jedinci predpokladajú, že väčšina vecí sa im podarí, preto majú k riziku pozitívny vzťah. Risk sa u nich rovná zisku. Ustráchanosť a nedôvera vo vlastné prednosti a silné stránky však v prípade priemerného človeka vedie k tomu, že príležitosti sa nesnaží využívať. 

Kto sa však ani nepokúsi o streľbu, nemôže vsietiť gól a byť odmenený. Príležitosť je teda vždy potrebné chytiť pevne do svojich rúk. Byť na ňu pripravený, rýchlo reagovať, analyzovať a konať. Podobne ako milionári. Kto bude mať rovnaký postoj ako oni, bude ako oni. Úspešný a bohatý. A pohár bude pre neho vždy poloplný.

Neprehliadnite:
Paríž konaj a neintervenuj!
Cesta k pravému úspechu je kľukatá
Vernostný klub J&T BANKY získal ocenenie
Zdroj: J&T BANKA, Foto: J&T BANKA