Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Poštová banka
Odpoveď: Nie
Ziskovosť bánk klesla najmä pre zavedenie bankového odvodu. Negatívne na ňu vplýval aj pokles čistých úrokových výnosov v dôsledku zostreného boja bánk o vklady. Spomaľovanie rastu slovenskej ekonomiky, slabosť trhu práce, či rast daňovo- odvodového zaťaženia fyzických aj právnických osôb sú faktory, ktoré budú ďalej negatívne ovplyvňovať ziskovosť bánk v niekoľkých najbližších kvartáloch.
J&T Banka však úspešne čelí komplikovanému makroekonomickému prostrediu a novým legislatívnym obmedzeniam. Prevádzkový aj čistý zisk za rok 2012 prekoná predchádzajúcich 12 mesiacov vďaka rastu nových obchodov, zefektívneniu činnosti a orientácii na klientelu, ktorá nie je postihnutá krízou tak výrazne.