Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Áno
Predpokladám, že pokles zisku bánk sa prejaví najmä v druhom polroku 2013. Dôvodom je predovšetkým zmena legislatívy, z ktorej pre banky od polovice júna vyplýva zákaz účtovať poplatok za vedenie úverového účtu. Tohtoročný pokles ziskovosti sa dá pripísať aj bankovému odvodu, ktorý bol schválený ešte vlani. Tieto zmeny však neovplyvňujú výkonnosť bánk v službách pre klientov v pravom slova zmysle, ale v súčasnosti najmä ich finančné ukazovatele. Na ich ďalší vývoj bude mať vplyv hlavne legislatívne prostredie, resp. politické rozhodnutia o prípadných nečakaných odvodoch, daniach alebo zásahoch do cenotvorby. Banky sa budú snažiť kompenzovať tieto straty úspornými internými opatreniami. V plnom rozsahu sa im to ale určite nepodarí. Zostane tak menej peňazí na ďalšie skvalitňovanie služieb.