Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Áno
Áno, očakávam pokračovanie tohto trendu vzhľadom na zhoršenie podnikateľského prostredia na Slovensku, ktoré je na najnižšej úrovni za posledných 12 rokov.