Elena Kohútiková

zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB
Odpoveď: Áno
Bankám klesá ziskovosť najmä kvôli bankovému odvodu. Celkovo tento rok na ňom odvedú do štátneho rozpočtu viac ako 200 miliónov euro. V minulom roku banky odviedli na odvode 170 miliónov euro.
V druhom rade bankám klesá ziskovosť kvôli poklesu čistých úrokových výnosov. Tie tvoria väčšinu prevádzkových výnosov bankového sektora v SR. Kvôli nízkym úrokovým sadzbám klesajú bankám tak úrokové výnosy ako aj náklady. Pokles v absolútnych číslach je však vyšší pri úrokových výnosoch.
Oba tieto faktory pretrvajú aj po zvyšok roka a budú negatívne vplývať na výkonnosť sektora. Na medziročnej báze by sa však ziskovosť sektora mohla v druhej polovici roka zlepšovať, pretože gro bankového odvodu v minulom roku padlo na obdobie od septembra do decembra, zatiaľ čo tento rok je zaťaženie odvodom rovnomerné počas roka.