Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Poštová banka
Odpoveď: Áno
Hospodárske výsledky väčšiny slovenských bánk sú negatívne ovplyvnené legislatívnymi zmenami, ako sú - zavedenie najvyššieho bankového odvodu v eurozóne, zvýšenie daňovo - odvodového zaťaženia právnických aj fyzických osôb, zmena zdaňovania dlhopisov, ďalší rast už aj tak veľkých regulácií - napríklad obmedzenie niektorých poplatkov.

Na hospodárske výsledky nepriaznivo vplýva aj pokles čistých úrokových výnosov pre nízke trhové sadzby v oblasti zhodnocovania likvidity a taktiež konkurenciu na trhu zdrojov. Mínusom je tiež pomalý rast ekonomiky a vysoká nezamestnanosť. Všetky tieto faktory by mali v najbližšom čase vplývať na pokles ziskovosti. Banky ako podnikateľské subjekty, ktorých cieľom je vytváranie hodnoty pre akcionárov, však môžu postupne zvýšené náklady kompenzovať rastom poplatkov, či zvyšovaním sadzieb na úveroch a poklesom na vkladoch.