Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Poštová banka
Odpoveď: Nie
Príklady z iných krajín ukazujú, že takáto regulácia sa nepretavila do nižších cien u obchodníkov, skôr naopak. Ak návrh prejde očakávam, že banky si zníženie medzibankových poplatkov vykompenzujú zdražením iných služieb ako napríklad poplatkov za vydávanie platobných kariet, za údržbu terminálov alebo za výber z bankomatu. Výsledný efekt na spotrebiteľa bude negatívny. Strop na výšku poplatku zároveň znižuje pravdepodobnosť vstupu nových hráčov do odvetvia či motiváciu investovať do inovácií a bezpečnosti, so všetkými negatívnymi s tými spojenými.