Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Nie
Žiadna regulácia nevedie ku zníženým cenám. Ku tomu môže viesť len slobodný trh.