Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Nie
Nastavenie maximálnych výmenných poplatkov, resp. najmä ich zníženie môže zatraktívniť používanie platobných kariet. Poskytovatelia platobných služieb usporia na nákladoch za hotovostné operácie či nákladoch na správu bankomatov a menším obchodníkom sa znížia náklady. Zníženie spotrebiteľských cien pod vplyvom tohto opatrenia neočakávam. Príkladom môže byť aj zníženie sadzby DPH, ktoré automaticky neprinieslo pokles cien.