Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Poštová banka
Odpoveď: Áno
Áno, celkovo sa ozdravujú. Zlepšuje sa kapitálová primeranosť, prístup k zdrojom či likvidita. Neznamená to však, že sektor je úplne bez problémov a dokáže cez poskytovanie úverov podporovať ekonomický rast. Mínusom je stále rast nesplácaných úverov, ktorý pretrvá aj v nasledujúcich kvartáloch, najmä na periférii eurozóny. Časť bánk je stále závislá od lacnej likvidity ECB a niektoré budú musieť ešte zlepšiť kapitálové požiadavky cez navýšenie kapitálu alebo cez odpredaj niektorých aktív.