Pozor na limity a omeškania na SEPA inkasách

Autor: Andrej Dorič
05.02.2014 (16:45)

Ak ste úspešne prešli tortúrou založenia nového SEPA inkasa, v ktorom vám mohol pomôcť aj náš návod, mali by ste si pri spravovaní vašich financií dávať väčší pozor ako v minulosti. 

Nové inkasá majú isté obmedzenia, ktoré v minulosti neboli. V prvom rade si dobre premyslite akú výšku inkasa si nastavíte. Tá môže byť rôzna pre každé inkaso, ale limit nie je povinný.

Odporúčame ponechať si aj rezervu, aby v prípade zvýšenia mesačnej sumy klient nemusel chodiť na pobočku, alebo elektronicky meniť mandát. Klient môže zvoliť limit na jednotlivú transakciu alebo sumu limitov inkás za rôzne obdobie,“ radí Ľubomíra Chmelová, hovorkyňa Sberbank v našej poradni. 

V prípade nedoplatku či vyššej sumy ako je váš limit sa môžete dostať do problémov. Inkasant teda elektrárne či váš mobilný operátor vám totiž nemôže stiahnuť viac peňazí ako je váš maximálny limit a inkaso sa nezrealizuje.

„Ak príde výzva na inkaso vo vyššej sume ako je limit, platba sa zamietne a nezrealizuje sa ani čiastočne,“ vysvetľuje Chmelová. 

Neprehliadnite

Informovanie o inkasách si musíte nastaviť


V prípade, že inkaso nebolo zrealizované, lebo na účte nebolo dosť peňazí banka vám nemusí zaslať o tom avízo. Zatiaľ to všetky banky neponúkajú.

"O zrealizovanom či nezrealizovanom inkase sa špeciálne avízo neposiela," informuje Martin Šabo, hovorca OTP banky.

Ak vám inkaso neprejde, mal by vám o tom dať vedieť inkasant. S ním by ste sa mali dohodnúť aj na dodatočnej úhrade a riešiť aj prípadnú pokutu za omeškanie.

„Štandardne by malo byt vykonané zaplatenie za služby príkazom na úhradu, ktorý predloží platiteľ v prospech účtu dodávateľa služby. Prípadnú pokuta je riešená podľa podmienok od poskytovateľa služby,“ dodáva Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky. 

Banka o transakciách teda ja o stiahnutom inkase informuje cez služby SMS banking alebo e-mail banking, ale musíte si ich zriadiť cez online banking.

Navyše príjemca vašej platby vás musí minimálne 14 kalendárnych dní pred odpísaním peňazí informovať o výške sumy. „Ak pôjde o rovnakú sumu napríklad každý mesiac, je možné zaslať takéto oznámenie vopred len raz, pred prvým inkasom,“ vysvetľuje Chmelová.

Inkaso vám pôjde aj do mínusu


Ak máte v banke povolené prečerpanie, nebuďte prekvapení, že banka môže stiahnuť inkaso aj z neho.Povolené prečerpanie je súčasťou vašich disponibilných zdrojov na účte. Podobne to funguje aj pri trvalých príkazoch.
Foto: BANKY.sk