Produkty

[produkt]


BankaPoštová banka, a.s.
Názov produktu[balik_sluzieb][nazov_uveru][nazov_hypo][kred_karta][spor]
Mesačný poplatok za účet / balík služieb[mes_poplatok] €
Úroková sadzba[ur_sadzba_1] %
Názov produktu[nazov_term]
Druh produktu[druh_term]
Úroková sadzba pre viazanosť 12 M[ur_sadzba_12m] %
Úrokové sadzbyvšetky úrokové sadzby
Druh úveru[druh_uv]
Minimálna výška úveru[min_uv] €
Maximálna výška úveru[max_uv] €
Minimálna doba splácania[min_doba_uv] m.
Maximálna doba splácania[max_doba_uv] m.
Úroková sadzba p.a. %
Druh produktu[druh_hypo]
Minimálna výška úveru[min_hypo] €
Maximálna výška úveru[max_hypo] €
Minimálna doba splácania[min_doba_hypo] r.
Maximálna doba splácania[max_doba_hypo] r.
Podmienky pre získania úveru[podmienky_hypo]
Doklady potrebné k vybaveniu[dokl_hypo]
Zabezpečenie úveru[zabez_hypo]
Poznámka[poznamka_hypo]
Fixácia 1 rok[fixacia_1] %
Fixácia 3 roky[fixacia_3] %
Fixácia 5 rokov %
Druh produktu[druh_karta]
Ročný poplatok za hlavnú kartu
Internet Banking[i_bank]
DemoDemo
Poplatok za vedenie úverového účtu (mesačne) 0,00 €
Podmienky pre získanie úveru o Dobrú pôžičku môžu požiadať: zamestnanci (pracujúci v SR, ČR alebo Maďarsku), ktorí dovŕšili 18 rokov, sú zamestnaní dlhšie ako 3 mesiace a majú trvalý pobyt na Slovensku; podnikatelia, ktorí podnikajú min. 2 roky nepretržite; tí, ktorí poberajú starobný, výskuhový, invalidný, vdovský dôchodok; tí, ktorí majú iné príjmy
Sadzobník platný od[sadz_plat]
Úrokové sadzby platné od[ur_sadz_plat]