Produkty

[produkt]


BankaVÚB, a.s.
Názov produktu[balik_sluzieb][nazov_uveru][nazov_hypo][kred_karta][spor]
Mesačný poplatok za účet / balík služieb[mes_poplatok] €
Úroková sadzba[ur_sadzba_1] %
Názov produktu[nazov_term]
Druh produktu[druh_term]
Úroková sadzba pre viazanosť 12 M[ur_sadzba_12m] %
Úrokové sadzbyvšetky úrokové sadzby
Druh úveru[druh_uv]
Minimálna výška úveru[min_uv] €
Maximálna výška úveru[max_uv] €
Minimálna doba splácania[min_doba_uv] m.
Maximálna doba splácania[max_doba_uv] m.
Úroková sadzba p.a. %
Druh produktu[druh_hypo]
Minimálna výška úveru[min_hypo] €
Maximálna výška úveru[max_hypo] €
Minimálna doba splácania[min_doba_hypo] r.
Maximálna doba splácania[max_doba_hypo] r.
Podmienky pre získania úveru[podmienky_hypo]
Doklady potrebné k vybaveniu[dokl_hypo]
Zabezpečenie úveru[zabez_hypo]
Poznámka[poznamka_hypo]
Fixácia 1 rok[fixacia_1] %
Fixácia 3 roky[fixacia_3] %
Fixácia 5 rokov %
Druh produktu[druh_karta]
Ročný poplatok za hlavnú kartu
Internet Banking[i_bank]
DemoDemo
Poplatok za balík po zľave -

Platobné karty 1 karta: VISA Classic / VISA Inspire / VISA EURO<26 (platí sa jednorázový licenčný poplatok)
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorázových platieb na pobočke 0
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených cez internet neobmedzene
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,50 €
(0,00 € od 1.12.2012)
Výber hotovosti na pobočke 2,00 € do 5 tis. €; 4,00 € nad 5 tis. €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,30 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 2,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 1,30 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,19 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,19 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 1,30 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0,50 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Platba kartou 0,15 €
Mesačný poplatok za Internet banking bezplatne
Mesačný výpis 0 € (osobne alebo elektronicky)
Sadzobník platný od[sadz_plat]
Úrokové sadzby platné od[ur_sadz_plat]